Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ช่างไฟฟ้า ( ประจำ คลังสินค้า อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา )

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ

-

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-มีประสบการณ์ขายกลุ่มผู้รับเหมาหรืองานโครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ อาคาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ( อุปกรณ์ไฟฟ้า ) - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการทั่วไป

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. จัดเตรียมเอกสารทางด้านงานธุรการ 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัท 3. สามารถคีย์ข้อมูลและใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel ได้ 4. จัดเตรียมงานธุรการทั่วไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Project Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

- พศ ชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - อายุ 24-35 ปี - มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานขายผู้รับเหมา งานโครงการ - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีรถยนต์เป็นของตนเองรู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 23,000 16/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,106รายการ
ผู้จัดการส่วนบัญชี

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือเทียบเท่า และมี CPD 3.สามารถปิดบัญชีประจำงวดเดือน ปี และจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 4. มีประสบก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.รับเรื่องจากลูกค้า และประสานงานต่อเพื่อให้การสื่อสารของลูกค้าดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ 2.จัดทำ stock card และประสานงานเรื่อง stock card , PO ระหว่างหน่วยงานขาย จัดส่ง บัญชี 3.จัดทำใบเสนอราคา และออกเอก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

นิติกร

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.ดูแลเรื่องสัญญาต่างๆ ของ ห้างฯ และบริษัทในเครือ 2.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับห้างฯ และบริษัทในเครือ 3.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย และอื่นๆ แก่พนักงานของห้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

ผู้ช่วยช่างปั้ม

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.เบิก-คืน แบบปั๊ม Die Cut แผ่นรองปั๊ม Thin Plate หลังแบบแก้ขาด Makeready Sheet 2.ช่วยหัวหน้าเครื่องลงแบบ Die Cut และปรับตั้งเครื่อง 3.ช่วยหัวหน้าเครื่องตรวจสอบคุณภาพของงาน ให้ตรงตามมาตรฐาน 4.นำกระดาษ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

พนักงานฝ่ายผลิต (ทุพพลภาพ)

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตัดกระดาษ , นับกระดาษ , แพ็คผลิตภัณฑ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ทำการคิดค้น, ปรับปรุง รูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้า, สินค้าอื่นๆที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตในตลาด หรือสินค้าที่เป็นลักษณะเฉพาะมี โดยยึดหลัก - ทำเป็นรูปแบบใหม่โดยไม่มีใครเคย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่เขียนแบบไดคัท

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.เขียนแบบกล่องตามที่ลูกค้าต้องการและออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 2.ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการทำกล่องระหว่างส่วนก่อนพิมพ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจเช็คสภาพต้นฉบับที่ส่งมอบ โดยลูกค้าก่อนลงมื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

หัวหน้าเครื่องพิมพ์ / ปั๊ม / อาบมัน / ขึ้นรูปกล่อง

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.ควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแล รักษา และทำความสะอาดเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด 3.ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามพนักงานในสายบังคับบัญชา 4.เขียนรายงานการผลิตประจำวันเพื่อส่งให...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

หัวหน้าแผนกค่าจ้างค่าตอบแทน

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการประมวลผล การคิดคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้อื่นๆ ของพนักงานรวมทั้ง รายการหัก เช่น ภาษี, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินหักอื่นๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ 2. ตรวจสอบกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Air/Sea freight Forwarder

บริษัท pnv โลจิสติคส์ จำกัด

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ดูแลงานด้านการขายและการบริการของบริษัท 2.วางแฟนงานด้านการตลาด และการหาลูกค้าใหม่ 3.ดูแลการจองระวางเรือ หรือเครื่องบิน และเอกสารนำเข้า - ส่งออก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

AIR/SEA FRIEIGHT FORWARDER

บริษัท pnv โลจิสติคส์ จำกัด

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ดูแลงานด้านการขายและการบริการของบริษัท 2.วางแผนงานด้านการตลาด และการหาลูกค้าใหม่ 3.ดูแลการจองระวางเรือ หรือเครื่องบิน และเอกสารนำเข้า - ส่งออก 4.ทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

พนักงานบัญชี (พระราม 3)

บริษัท pnv โลจิสติคส์ จำกัด

เอกสารด้านบัญชี, จัดเก็บข้อมูลทางบัญชี,ทำภาษี ภงด1,3,53 ยื่นภาษี ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ KPI (พระราม 3)

บริษัท pnv โลจิสติคส์ จำกัด

ตรวจสอบความถูกต้องของ KPI เก็บรวบรวม KPI แต่ละคลังสินค้า สรุปKPI แต่ละคลังสินค้า ประสานงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่ทำสต๊อก - จัดซื้อ

บริษัท pnv โลจิสติคส์ จำกัด

จัดทำสต๊อกในฝ่ายจัดซื้อ / ทำธุรการจัดซื้อ เก็บเอกสารและจัดเก็บข้อมูลลงในโปรแกรม จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ และทำงานอื่นตามที่ำด้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

พนักงานขับรถส่งสินค้า

Grolier International , Inc.

- จัดและส่งสินค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด - ลงสินค้าที่บูธต่างๆ และช่วยจัดบูธแสดงสินค้า - เก็บสินค้าจากบูธต่างๆ และนำเก็บที่ออฟฟิศ หรือโกดังสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 11,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

ฝ่ายขายประจำออฟฟิต/Telesales(วุฒิ ม.3ขึ้นไป) เงินเดือน13,500+ค่าคอมฯ สมัครโทร. คุณขวัญ

บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด

- เป็นพนักงานประจำ (มีเงินเดือนประจำให้ทุกเดือน ไม่เกี่ยวกับยอดขาย) - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.และ เสาร์เว้นเสาร์ (ได้เบี้ยเลี้ยงเสาร์ละ 200 บาท) **หยุด ส.-อา. และ วันนักขัตฤกษ์ตามปฏิทิน**...

เงินเดือน(บาท) : 13,500 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

รับด่วน พนักงานขายทางโทรศัพท์(Telesales) ประจำออฟฟิศ(ใกล้BTSสุรศักดิ์) ม. 3ขึ้นไป เงินเดือนประจำ12,000+ค่าคอมมิชชั่น+Incentive+ (รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000ขึ้นไป/ด.)หยุด ส-อา.โทร พี่แต้ว

บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด

-รับสมัครเป็นพนักงานประจำออฟฟิศ ตำแหน่งพนักงานขายทางโทรศัพท์ -ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกี่ยวกับประกันสุขภาพและประกันชีวิต (ผ่านทางโทรศัพท์) -ทำงานคล้าย Call ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

Sales (อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก) ประจำปิ่นเกล้า

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ขายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทพลาสติก วิเคราะห์ตลาดในธุรกิจที่ดูแล ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้ารายเก่า เข้าเยี่ยมพบลูกค้า ตามแผนงานที่วางไว้ จัดทำรายงานสรุปยอดขายสิค้า และรายงานเข้าพบลูกค้า จัดทำเอกสา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

*สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน ตำแหน่งฝ่ายขายทางโทรศัพท์ ประจำออฟฟิศ(BTS สุรศักดิ์) ม.3ขึ้นไป เงินเดือนประจำ12,000+คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน+Incentive(รายได้ 30,000ขึ้นไป/ด.)หยุด ส.-อา.โทร K.แต้ว

บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด

-รับสมัครเป็นพนักงานประจำออฟฟิศ (ตำแหน่งพนักงานขายทางโทรศัพท์) -ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำ ประชาสัมพันธ์และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกี่ยวกับประกันสุขภาพ และประกันชีวิต (ผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น) ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

พนักงานควบคุมคุณภาพสินค้า ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า (QC)

บริษัท ประกายนคร กรุ๊ป จำกัด

ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพสินค้าในการรับเข้า และส่งลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษา กับพนักงานขาย และลูกค้า ซ่อมบำรุง ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้า

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

พนักงานคลังสินค้า(ประจำพระราม 3)

บริษัท ประกายนคร กรุ๊ป จำกัด

ตรวจรับสินค้าเข้า จ่ายสินค้าออก ตรวจนับสต็อคสินค้า

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 10,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

ทั้งหมด 1,106 รายการ