Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ช่างปรับฉีดพลาสติก

บริษัท พาสทินา จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. จัดทำนิติกรรมสัญญา บันทึกข้อตกลงต่างๆ และพิจารณานิติกรรมทางสัญญา 2. ตรวจสอบยกร่าง, ข้อตกลง รวมไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน 3. ให้คำปรึกษาข้อแนะนำทางด้านกฎหมายเบื้องต้น และอื่นๆ ตามได้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา

พนักงานถอดบีโอคิว ระดับเริ่มต้น

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 20,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,530รายการ
วิศวกรการผลิต (ประจำที่นวนคร)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-เก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตและนำข้อมูลในกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ -เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น -คำนวณหาเวลาการทำงาน,วิเคราะห์ปัญหาใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่สรรหา ด่วน!!

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ดำเนินการสรรหาพนักงานจากแหล่งต่างๆให้ได้ปริมาณมากที่สุด -คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ -สัมภาษณ์งานเบื้องต้น -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการคัดเลือกพนักงาน -แจ้งผลการสัมภาษณ์พร้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

* ควบคุมดูแลการฝึกอบรม และแรงงานสัมพันธ์ * จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี การปฐมนิเทศ การพัฒนาและเอกสารส่งราชการ * ดำเนินการจัดอบรมตามแผน ISO * ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาฯ * และอื่นที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบหลัก

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- จัดทำรายงานวัตถุดิบฯคงเหลือประจำวัน - จัดทำน้ำหนักวัตถุดิบ และ รับเข้าน้ำหนักวัตถุดิบลงในระบบ AX - จัดทำการตัดจ่ายใบเบิกให้แผนกรีดในระบบ AX - รับวัตถุดิบและตัดจ่ายวัตถุดิบงานจ้างรีด - จัดทำรายงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วน Procurement

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- ควบคุมจัดการจัดหา ซื้อ จัดเก็บวัตถุเข้ามาภายในบริษัทฯ ด้วยต้นทุนการจัดหาจัดซื้อที่ี่เหมาะสม ถูกเวลา คุณภาพ และมีเพียงพอต่อการใช้หรือขาย และ ป้องกันการเสียหายการล้าสมัย รวมทั้งค้นหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เทคนิค

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

**รับผิดชอบการประกอบ และ ติดตั้งกระจก ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม ติดตามผล และ ส่งมอบงานแก่ลูกค้า - รับผิดชอบการให้บริการหลังการขาย , ตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้า - สามารถตัด และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า (ประจำที่นวนคร)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ควบคุม และดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน , ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน , ซ่อมและบำรุงรักษาแอร์ , ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมการผลิตต่างๆ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

พ่อบ้าน (ด่วน)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณโดยรอบส่วนกลางทั้งหมดของบริษัทฯ -แยกขยะ , เก็บขยะ สำนักงาน / ห้องน้ำ /ส่วนกลาง -ดูแลงานสวน ต้นไม้ -ดูแลงานซ่อมสร้าง ,งานสาธารณูปโภค -งานอื่นที่ได้รับมอบห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

เขียนแบบผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด พัฒนาผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี คลองหลวง

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ E-commerce ด่วน

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

ประสานงานกับลูกค้าในด้านการขายโดยการสื่อสารในด้านต่างๆ - ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือของบริษัท - วางแผนการตลาดออนไลน์ (Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ LAZADA, I Truemart , และเว็ป...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย(อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์) ด่วนมากที่สุด!!!! คอมมิชชั่นสูง!!!

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

-** ติดต่อกับร้านค้า(ดีเลอร์) เพื่อนำเสนอขายสินค้า** -ติดต่อประสานงานกับคู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทแล้ว -ทำหน้าที่การตลาดที่ได้รับมอบหมาย -แบรนด์ในความรับผิดชอบ GIVI (Accessories - Italy) INTE...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ธุรการ-บัญชีทั่วไป ด่วนมาก!

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือมี ประสบการณ์โดยตรงทางด้านบัญชี มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานด้านเอกสารติดต่อกับบัญช...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนมาก

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

1. ตรวจสอบคุณภาพปริมาณของอุปกรณ์สินค้า ตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์สินค้า 2. ตรวจเช็คอุปกรณ์สินค้าก่อนส่งให้กับทางลูกค้า 3. จัดทำคู่มือการใช้งานของสินค้า ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 4. สนับสนุนและคอยในบริการงาน...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 23,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

Sales Exclusive

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้ากลุ่มดีเล่อร์ เพื่อแนะนำสินค้าและบริการ -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สามารถดูแลลูกค้าและเดินทางได้ทัี่วประเทศ

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

พนักงานคลังสินค้า/จัดส่งสินค้า

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

- ขับรถจัดส่งสินค้า - ตรวจสอบ ตรวจนับ ความเรียบร้อยของสินค้า - แพ็คสินค้า ตรวจเช็คสินค้าเข้า - ออก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน โกดังสินค้า ซ.พระยาพิเรนทร์ ถนนเชื้อเพลง(พระราม4)

เงินเดือน(บาท) : 12,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

Marketing Officer ด่วนมาก!!!

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

-ประสานงานและสร้างโอกาสทางการขายระหว่างบริษัทและลูกค้า -ศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ -วางโครงสร้างและการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม -แจ้งข้อมูลดานการตลาดในส่วนของสินค้า,คู่แข่งขันสภาพแวดล้อมทางการตลา...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Admin)

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

บริษัท C&C Home จำกัด (บริษัทในเครือของบริษัท คอมฟอทต้า จำกัด) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ตามห้างสรรพสินค้าชั่นนำทั่วไป เช่น เมกาบางนา สยามเซ็นเตอร์ CDC เป็นต้น เป...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

พนักงานPartTime แปลภาษาพม่า

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

-แปลข้อความประชาสัมพันธ์ จากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า -สามารถตอบข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถาม บนเพจFacebook เป็นภาษาพม่าได้ -สามารถ อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาพม่าอยู่ในระดับดี -มีทักษะด้านการใช้สื่อ Social Media ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่ Technical&Engineer;

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

1. ตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณของสินค้า (QC&QA;) 2. ตรวจเช็คสินค้า ก่อนส่งให้กับทางลูกค้า 3. ให้บริการงานด้านเทคนิค และงานด้านวิศวกรรม 4. จัดทำคู่มือการใช้งาน ทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 5. ประสานงานกับลูกค้าท...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

Sales Supervisor-Bike Accessories

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

Sales Supervisor- Bike Accessories 1.มีหน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ 2.เปิดช่องทางในการจัดจำหน่ายใหม่สำหรับสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ 3.ขายสินค้าหรือบริการเข้าดีลเลอร์จำหน่ายรถจั...

เงินเดือน(บาท) : 23,000 - 32,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการต่างประเทศ - Assistant to General Manager

บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการต่างประเทศ มีหน้าที่ในการวิจัยตลาดและศึกษาความเป็นไปได้ในระดับเบื้องต้นสำหรับการเข้าสู่ตลาดของสินค้าแต่ละประเภท ทำการติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต ทีมงานในประเทศไทยและอาเซียน ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำสาขาหาดใหญ่)

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อประสานงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า (เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท)

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ พาร์ท จำกัด

- จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตรงตามเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบสินค้าก่อนออกงานและส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องตามรายการของลูกค้า - รู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดี - สามารถขับขี่ รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ได้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ พาร์ท จำกัด

1. เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า 2. บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท 3.จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด 4. ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

Telesales

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ พาร์ท จำกัด

- แนะนำให้ข้อมูลสินค้าทางโทรศัพย์ และปิดการขาย - ดูแล ให้คำปรึกษากับลูกค้า - ติดต่อนำเสนอสินค้า - สร้างและรักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ทั้งหมด 38,530 รายการ