Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 23,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์

-

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 17,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว

เจ้าหน้าที่ขาย และแนะนำสินค้าทางโทรศัพท์

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและด้านอื่นๆ แนะนำสินค้า และขายสินค้า ผ่านทางโทรศัพท์ ทำงานเอกสารด้านใบเสนอราคา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนขาย(Ambassador) ภาคตะวันออก

บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด

1.เปิดลุกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2.กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้ารายเก่า 3.เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4.มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน 5.มีประสบการขายด้านวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตราด


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,495รายการ
ผู้จัดการส่วนสรรหาและว่าจ้าง

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

- สรรหาและคัดเลือกอัตรากำลังพลตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน - ติดต่อผู้สมัครงานและสัมภาษณ์เบื้องต้น - เพิ่มช่องทางในการสรรหา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา บางปะกง

ผู้จัดการส่วนผลิต

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.ควบคุมกำกับดูแลแผนกที่รับผิดชอบให้ทำงานได้ตามแผน และเป้าหมายการผลิตประจำวัน อย่างมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน 2.วิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดเป็นมาตรฐานกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. หน้าที่เบื้องต้นตามหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ขาย 2. ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ทีมงานฝ่ายขาย 3. ประมวลผลการทำงานพร้อมทั้งสามารถเสนอแนะต่าง ๆ 4. ดูและงานในส่วนของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

ผู้จัดการส่วนบัญชี

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือเทียบเท่า และมี CPD 3.สามารถปิดบัญชีประจำงวดเดือน ปี และจัดทำ/วิเคราะห์รายงานงบการเงิน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 4. มีประสบก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.รับเรื่องจากลูกค้า และประสานงานต่อเพื่อให้การสื่อสารของลูกค้าดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ 2.จัดทำ stock card และประสานงานเรื่อง stock card , PO ระหว่างหน่วยงานขาย จัดส่ง บัญชี 3.จัดทำใบเสนอราคา และออกเอก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

นิติกร

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.ดูแลเรื่องสัญญาต่างๆ ของ ห้างฯ และบริษัทในเครือ 2.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับห้างฯ และบริษัทในเครือ 3.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย และอื่นๆ แก่พนักงานของห้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสาทร

ผู้ช่วยช่างปั้ม

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.เบิก-คืน แบบปั๊ม Die Cut แผ่นรองปั๊ม Thin Plate หลังแบบแก้ขาด Makeready Sheet 2.ช่วยหัวหน้าเครื่องลงแบบ Die Cut และปรับตั้งเครื่อง 3.ช่วยหัวหน้าเครื่องตรวจสอบคุณภาพของงาน ให้ตรงตามมาตรฐาน 4.นำกระดาษ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

พนักงานฝ่ายผลิต (ทุพพลภาพ)

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตัดกระดาษ , นับกระดาษ , แพ็คผลิตภัณฑ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ทำการคิดค้น, ปรับปรุง รูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้า, สินค้าอื่นๆที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตในตลาด หรือสินค้าที่เป็นลักษณะเฉพาะมี โดยยึดหลัก - ทำเป็นรูปแบบใหม่โดยไม่มีใครเคย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

เจ้าหน้าที่เขียนแบบไดคัท

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.เขียนแบบกล่องตามที่ลูกค้าต้องการและออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 2.ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการทำกล่องระหว่างส่วนก่อนพิมพ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจเช็คสภาพต้นฉบับที่ส่งมอบ โดยลูกค้าก่อนลงมื...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ตรวจสอบการผลิต 2. ควบคุมการตรวจสอบดูแลเครื่องจักร 3. ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน 4. แจ้งปัญหาในการผลิต และตรวจเช็คงานให้ได้ตามมาตราฐาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา บางปะกง

หัวหน้าเครื่องพิมพ์ / ปั๊ม / อาบมัน / ขึ้นรูปกล่อง

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1.ควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแล รักษา และทำความสะอาดเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด 3.ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามพนักงานในสายบังคับบัญชา 4.เขียนรายงานการผลิตประจำวันเพื่อส่งให...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

หัวหน้าแผนกค่าจ้างค่าตอบแทน

กลุ่มเหรียญทองการพิมพ์

1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการประมวลผล การคิดคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้อื่นๆ ของพนักงานรวมทั้ง รายการหัก เช่น ภาษี, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินหักอื่นๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ 2. ตรวจสอบกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม

พนักงานขายต่างจังหวัด เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์

บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จำกัด

1.ดูแลลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่ 2.จัดทำรายงาน 3.จำหน่ายสินค้าและดูแลสต๊อกสินค้า ให้ลูกค้ามีการซื้่ออย่างต่อเนื่อง 4.ดูแลยอดขายประจำเดือน ให้บรรลุเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานขายต่างจังหวัด นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่

บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จำกัด

1.ดูแลลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่ 2.จัดทำรายงาน 3.จำหน่ายสินค้าและดูแลสต๊อกสินค้า ให้ลูกค้ามีการซื้่ออย่างต่อเนื่อง 4.ดูแลยอดขายประจำเดือน ให้บรรลุเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

พนักงานขายต่างจังหวัด ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา

บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จำกัด

1.ดูแลลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่ 2.จัดทำรายงาน 3.จำหน่ายสินค้าและดูแลสต๊อกสินค้า ให้ลูกค้ามีการซื้่ออย่างต่อเนื่อง 4.ดูแลยอดขายประจำเดือน ให้บรรลุเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานขาย

บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จำกัด

รับออเดอร์ จัดทำใบวางบิล และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

พนักงาขาย ต่างจังหวัด สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี ชัยนาท

บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จำกัด

1.ดูแลลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่ 2.จัดทำรายงาน 3.จำหน่ายสินค้าและดูแลสต๊อกสินค้า ให้ลูกค้ามีการซื้่ออย่างต่อเนื่อง 4.ดูแลยอดขายประจำเดือน ให้บรรลุเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยนาท

พนักงานขาย นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว

บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จำกัด

1.ดูแลลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่ 2.จัดทำรายงาน 3.จำหน่ายสินค้าและดูแลสต๊อกสินค้า ให้ลูกค้ามีการซื้่ออย่างต่อเนื่อง 4.ดูแลยอดขายประจำเดือน ให้บรรลุเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

พนักงานขาย ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สุมทรสาคร

บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จำกัด

1.ดูแลลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่ 2.จัดทำรายงาน 3.จำหน่ายสินค้าและดูแลสต๊อกสินค้า ให้ลูกค้ามีการซื้่ออย่างต่อเนื่อง 4.ดูแลยอดขายประจำเดือน ให้บรรลุเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

พนักงานขายต่างจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จำกัด

1.ดูแลลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่ 2.จัดทำรายงาน 3.จำหน่ายสินค้าและดูแลสต๊อกสินค้า ให้ลูกค้ามีการซื้่ออย่างต่อเนื่อง 4.ดูแลยอดขายประจำเดือน ให้บรรลุเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

พนักงานขายต่างจังหวัด เชียงราย น่าน พะเยา แพร่

บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จำกัด

1.ดูแลลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่ 2.จัดทำรายงาน 3.จำหน่ายสินค้าและดูแลสต๊อกสินค้า ให้ลูกค้ามีการซื้่ออย่างต่อเนื่อง 4.ดูแลยอดขายประจำเดือน ให้บรรลุเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานขายต่างจังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก

บริษัท อินเตอร์โฮม มาร์ท จำกัด

1.ดูแลลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่ 2.จัดทำรายงาน 3.จำหน่ายสินค้าและดูแลสต๊อกสินค้า ให้ลูกค้ามีการซื้่ออย่างต่อเนื่อง 4.ดูแลยอดขายประจำเดือน ให้บรรลุเป้าหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 14,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่บัญชี - การจัดทำงบประมาณ กระทบยอดรายการบัญชี - ตรวจสอบการเบิกจ่าย และตั้งหนี้เรียกคืนผลประโยชน์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- ติดต่อประสานงานกิจกรรมห้างต่างๆ และ Event ห้าง - ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายในบริษัท และดูแลสิทธิประโยชน์ของบริษัท - ตั้งต้นเรื่องและสรุปงานที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทุกครั้งที่บริษ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง

ทั้งหมด 38,495 รายการ