JOBBKK.COM จับมือ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ส่งเสริมนักศึกษาฝึกวิชาชีพและสหกิจศึกษา

  • 12 ธ.ค. 2562
  • 5984

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม เรื่องการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ การฝึกวิชาชีพ และสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์อนันต์ คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการรวมทั้งการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา พิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ พังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เป็นประธานทั้งสองฝ่ายในการลงนาม ส่วนด้านพยานในการลงนามได้แก่  นางสาวกาญจนาถ  จงภักดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณวิทยาการจัดการ และนายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

 

 

 โดยมีความประสงค์เพื่อจะสร้างความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ ผ่านรูปแบบกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสการให้บริการแก่นักศึกษาที่กำลังออกสู่สถานประกอบการ และเพิ่มช่องทางการหาตำแหน่งงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงข้อมูลตลาดแรงงานและมีโอกาสได้งานทำเพิ่มขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษามีงานทำ และเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการ การสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงวุฒิ ที่ช่วยในด้านสถานการณ์แรงงาน เทคนิคการสมัครงาน การเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การฝึกวิชาชีพและสหกิจศึกษา ร่วมมือด้านการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฝึกวิชาชีพและสหกิจศึกษาที่บริษัท จัดหางานจ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัดในแต่ละปี ที่สำคัญยังมีความร่วมมือด้านการทำโครงการ งานวิจัย การจัดกิจกรรมในการบริการทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทันสถานการณ์ในยุคดิจิทัลที่สถานการณ์แรงงานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

 

 

นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าว ระหว่างสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม นั้น ยังเป็นตัวช่วยเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการวิจัย วิเคราะห์ตลาดแรงงาน พฤติกรรมของแรงงานในส่วนภูมิภาค ผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีส่วนในการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาภายในประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ก่อนที่นักศึกษาจะออกไปสู่สถานประกอบการในอนาคต ผ่านกิจกรรมและช่องทางการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือดังกล่าว

 

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top