JOBBKK.COM จับมือ คณะวิศวฯ ม.สงขลานครินทร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษายุคดิจิทัล

  • 15 ม.ค. 2563
  • 4786

เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ รวมทั้ง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา และพัฒนาโครงการด้านวิศวกรรมศาสตร์ในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีประธานความร่วมมือทั้งสองฝ่าย และผู้บริหาร คณาจารย์ เป็นสักขีพยานจากทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ / คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เป็นประธานลงนาม และมีพยานลงนาม ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรีรัตน์ สกุลรัตน์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและทักษะการเรียนรู้ / รองศาสตราจารย์ ด. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  และคุณพงศิษฐ์  ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการส่วนภูมิภาค (กลุ่มสหกิจศึกษา) และ ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือ ทั้งด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ การฝึกวิชาชีพ และสหกิจศึกษา ร่วมทั้งความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในยุคดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและปรับทักษะนักศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบัน วัตถุประสงค์นี้ เป็นการขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการหางาน ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป

 

 

นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนความร่วมมือวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษากำลังจบการศึกษามีงานทำ ร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสถานประกอบการ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตำแหน่งงานของนักศึกษา ฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษาผ่านระบบเว็บไซต์ค้นหาตำแหน่งงานออนไลน์ เว็บไซต์จ็อบบีเคเคดอทคอม ร่วมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมมือในการปฏิบัติงาน หรือจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำโครงงาน งานวิจัย การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ การลงนามความร่วมมือดังกล่าว เป็นไปตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนการเพิ่มทักษะพิเศษที่สำคัญให้แก่นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก่อนจะออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

 

 

ในครั้งนี้ ทางบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัว และแนวโน้มตำแหน่งงานในยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาของภูมิภาค โดยผ่านความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top