JOBBKK.COM บรรยายพิเศษเตรียมความพร้อมนักศึกษาฯก่อนออกสหกิจศึกษา มวล.

  • 16 พ.ย. 2563
  • 3789

จ๊อบบีเคเค ดอท คอม บรรยายพิเศษพิเศษเตรียมความนักศึกษาก่อนออกสู่สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมตัวเองก่อนออกสู่สถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ และสร้างเรซูเม่อย่างไรให้โดนใจผู้ประกอบการ โดยมี คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และ คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ ร่วมกิจกรรมและบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพ จึงได้การจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะงานอาชีพ ด้วยระบบสหกิจศึกษา โดยกำหนดให้ นักศึกษาต้องเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงาน และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อการอบรมและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน จากทุกสำนักวิชา เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเตรียมตัวก่อนออกไปสู่สถานประกอบการ องค์กรภายนอก ในการปฏิบัติงานจริง และยังมีการแนะนำในการปฏิบัติตัวในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นสอดคล้องกับความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ MOU ด้านการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการอีกด้วย 

 

บทข่าวโดย : นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสื่อสารการตลาดภาคใต้

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top