ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • 12103

บริษัทกู๊ดทีมเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี โดยเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของประเทศไทยที่ดำเนินกิจการด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 39001:2012, OHSAS 18001:2007 ปัจจุบันมีทั้งหมด 13 หน่วยงานทั่วประเทศ : ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลักๆ ในการให้บริการ เช่น บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัทเชฟรอน (ไทย) จำกัด, บริษัท ปตท.บริษัทธุรกิจค้าปลีก จำกัด บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น โดยบริษัทยึดนโยบายที่มุ่งมั่นในการให้บริการงานขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างปลอดภัย ถูกต้องตรงเวลา รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ ในด้านผู้รับเหมาที่มีความปลอดภัยด้านการขนส่งและพัฒนาดีเด่นหลายปีติดต่อกัน ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและรางวัลระดับโลก ดังนี้
- รางวัลผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี2551 โดย บริษัท ExxonMobil Chemical แห่งประเทศไทย
- รางวัล ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2550 โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสหกรรมน้ำมัน
- รางวัล ผู้ขนส่งดีเด่นระดับโลกประจำปี 2549 วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ณ.กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- รางวัล ผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2549 โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
- รางวัล ผู้ขนส่งที่มีพัฒนาการดีเด่น ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2549
- รางวัล ผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีคอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2549 โดยบริษัท ExxonMobil Chemical แห่งประเทศไทย
- รางวัล ชนะการแข่งขันขับรถ ASIA PACIFIC FLEET ROADEO โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและจีน
- รางวัลผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2548 โดยสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
- รางวัลผู้รับเหมาขนส่งดีเด่นศูนย์จำหน่ายน้ำมันบางจากและภูมิภาค ประจำปี 2548

วันที่อัพเดต : 27 มิ.ย. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร) , หางาน ระยอง , หางาน สมุทรสงคราม
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. นำเสนอแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
  2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  3. รณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุให้เดือดร้อนหรือรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขึ้นอีก
  5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับการประสบอันตราย
  6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการประชุมของหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายด้านความปลอดภัย
  7. จัดทำแผนฉุกเฉินประจำปี รวมทั้งตรวจสอบและทบทวนแผนอพยพหนีไฟเพื่อส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  8. จัดทำแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE)สำหรับพนักงาน
  9. เข้าร่วมสอบสวนอุบัติเหตุหลังจากการเกิดเหตุและนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข
  10. ฝึกอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน
  11. ประสานงานกับฝ่ายบุคคลในเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี
  12. เข้าร่วมสอบสวนอุบัติเหตุ จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ
  13. ทบทวนเอกสารด้านความปลอดภัยของวัสดุ MSDS ทุกๆ 2 ปี
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
มาตรฐาน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
การปรับเงินเดือนประจำปี
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
เครื่องแบบพนักงาน
การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
สวัสดิการเงินกู้ยืมจากบริษัท
สวัสดิการการรักษาพยาบาลทั้งครอบครัว
การตรวจสุขภาพประจำปี
เงินเดือนตลอดชีพ สำหรับพนักงานขับรถ(กัปตัน)เกรดซุปเปอร์เอ
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯและความปลอดภัยหรือได้รับวุฒิผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  สามารถสื่อสาร สนทนา เขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
  มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ระบบ ISO 9000 / ISO 14000 / OHAS 39001
  มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
  มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  สามารถขับรถยนต์ได้ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านการขนส่งหรือขนส่งวัตถุอันตราย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - naruetorn_t@goodteam-tp.com
            - chumpol_r@goodteam-tp.com
            - chutinai_c@goodteam-tp.com
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
81/3 ถ.เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.goodteam-tp.com
โทร. 0-2671-0028 ต่อ 26 ต่อ 27 แฟกซ์. 0-2249-6233
อีเมล wanlaya_k@goodteam-tp.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร) , หางาน ระยอง , หางาน สมุทรสงคราม
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
1,084 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน