JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,856
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
09 ธ.ค. 2559
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 09 ธ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 1,856

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา),กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย)
เงินเดือน(บาท) :ไม่ระบุ

งานด้าน Safety
• ตรวจสอบและเสนอแนะกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
• ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานและโครงการต่างๆของบริษัท
• วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตราการความปลอดภัยในการทำงาน
• ตรวจประเมินการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
• แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัยในการทำงาน
• แนะนะ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
• รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย
• จัดทำรายงานเพื่อส่งสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• ติดต่อ ประสานงาน จัดส่งเอกสาร ข้อมูลต่างๆในด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานอื่นๆที่บริษัทให้การบริการอยู่
• ดูแลให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามกฏข้อบังคับทางด้านความปลอดภัยของหน่วยงานที่บริษัทได้ให้การบริการอยู่
• ดูแลด้านความปลอดภัยในกิจกรรมต่างๆของบริษัท

งานด้านสุขภาพ
• จัดกิจกรรม การอบรม ในการส่งเสริมและให้ความรู้ในงานด้านสุขภาพต่างๆแก่พนักงาน
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ
• ดูแลและจัดให้มีการตรวจร่างกายของพนักงาน งานพยาบาล

งานด้านสิ่งแวดล้อม
• ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง การเขียนข้อกำหนด กฏเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม
• ดูแลด้านการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม ดูแล ในเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งในบริษัทและนอกบริษัท
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้งานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีประสารณ์เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ปีขึ้นไป
สามารใช้คอมพิวเตอร์ได้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนได้ดี

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  สวัสดิการเพิ่มเติม :
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 12,000 บาทต่อปีรวมค่าทำฟัน ประกันสุขภาพกลุ่ม (Medical benefit for OPD) ตรวจสุขภาพ
  ประจำปี ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ (Health screen program, Life and accident Insurance)
  • วันหยุดต่างๆประมาณ 17 วันต่อปี (Annual leave 15 days a year, other holiday approximately 17 days a year)
  • เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ
  • การฝึกอบรมทั้งทางเทคนิค การฝึกอบรมทาง e-learning (Training by Dimension Data University - eDDU)
  • ค่าเดินทางกรณีเดินทางไปทำงานที่ Site งานข้างนอกในกรุงเทพฯ (Travelling allowance)
  • ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงในกรณีเดินทางไป Site ต่างจังหวัด ต่างประเทศ (Engineer benefit for upcountry and aboard traveling)
  • ท่องเที่ยวประจำปีในประเทศหรือต่างประเทศแล้วแต่ผลประกอบการ ตามเงื่อนไขของบริษัท (Company Trip)
  • สิทธิในการเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆของบริษัท ได้แก่
  o Company activity program
  o รางวัลในการแนะนำพนักงานให้บริษัท 10,000 - 50,000 บาท (referral program)
  o Technical Excellence Award
  o LOVE Award
  o พนักงานดีเด่นประจำปีหลายรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (Best staff of the year)
  o รางวัลพนักงานทำงานกับบริษัทครบ 3, 5, 10, 15, 20 ปี ตั้งแต่ 3,000 ถึง 40,000 บาท (Long service award)
  o กิจกรรมแจกรางวัลปีใหม่ (New year party and gift)
  o กิจกรรมสันทนาการประจำเดือน เช่น นวดเพื่อสุขภาพ (Monthly activities such as Massage for health, Yoga etc.)
  o ชมรมเพื่อสุขภาพต่างๆของบริษัทโดยบริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น ชมรมฟุตบอล แบตมินตัน โบว์ลิ่ง ปิงปอง วิ่ง จักรยาน และดนตรี (Dimension Data club such as Football, Badminton, Bowling, Table tennis, Cycling and Run, Music, Golf)
  • และสวัสดิการอื่นๆที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด (Other benefit more than government law)
  • Best 20% staff for quarterly Incentive 20% of Quarterly Salary
  หมายเหตุ: สวัสดิการต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและความเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ (All benefit can be changed without notice)

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - Pornpen.K@dimensiondata.com
            - pimnada.techawanon@dimensiondata.com

ข้อมูลติดต่อ

Maetavee Peechapat
Dimension Data 16th Floor,Column Tower,199 Ratchadapisek Road, Khwaeng Klongtoey,Khet Klongtoey, เขตคลองเตย แขวงคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ใกล้ BTS (อโศก) MRT (สุขุมวิท)
โทร. 026250928

การเดินทาง

ไม่มี
อโศก
สุขุมวิท
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 6 รายการ