ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

 • 868

บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี\'บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่อัพเดต : 17 มิ.ย. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - บริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการชำระปกติและรักษาสิทธิทางกฎหมายของบริษัทอย่างครบถ้วน
  - จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุดและเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจรจาตกลงกับลูกหนี้ โดยแผนดังกล่าวต้องสามารถนำมาปฏิบัติและเขียนเป็นเงื่อนไขในสัญญาได้ตามกฎหมาย
  - วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมและนำเสนอแผนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  - ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงรายละเอียดและการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้
  - ดูแลทรัพย์สินหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด รวมทั้งจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี)
  - จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในสำหรับความรู้เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ 6 เดือน
  - ดูแลการจัดทำรายงานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นำเสนอต่อผู้บริหารรายเดือนหรือตามระยะเวลาที่กำหนด
  - ประสานงานเพื่อให้เกิดการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่น การออกหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ การดำเนินขั้นตอนยื่นเรื่องฟ้องร้อง บังคับจำนอง เป็นต้น เพื่อรักษาสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีของบริษัท รวมทั้งให้เกิดความเสียงหายต่อมูลหนี้และหลักประกันน้อยที่สุด
  - เป็นพยานในชั้นศาล หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายในชั้นศาล
  - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - ดูแลและบริหารการขายทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากลูกหนี้ รวมทั้งจัดให้มีการประกันภัยที่เหมาะสม
  - รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะเพื่อให้ทราบความคืบหน้าในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์หลักประกัน และ/หรือทรัพย์ที่รับโอนมาจากลูกหนี้
  - หมั่นทบทวนความรู้ โดยเฉพาะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
 • ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ

 • ***สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ
 • คุณสมบัติ
  เพศ : หญิง , ชาย
  อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • - การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี, วิศวกรรม, สถาปัตย์, เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
   - ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 5 ปี ในสายงานสินเชื่อ และ/หรือ ขั้นต่ำ 7 ปีในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - มีประสบการณ์โดยตรงจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
   - ความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
   - มีทักษะในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการแนะแนวทางการทำงานที่ดี
   - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
   - มีทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
   - มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น
   - มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย หนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   - ความเป็นผู้นำ มีทัศนคติในการทำงานที่ดี และมีความรับผิดชอบที่สูง
   - มีความละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะในประเด็นด้านงานกฎหมายปรับปรุงโครงสร้างหนี้
   - มีระบบความคิดในการบริหารจัดการงานโดยไม่พึ่งพิงแต่คำสั่งของผู้บังคับบัญชา และ Self Motivation และไม่เป็นผู้มีอายุงานในอดีตเฉลี่ยต่ำกว่า 2 ปีต่อ 1 ที่ทำงาน
   - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   - สามารถทำงานล่วงเวลา และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน)
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
              - hr@mbk-center.co.th
              - hr@mbk-center.co.th
  ข้อมูลติดต่อ
  แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  ใกล้ BTS(สนามกีฬาแห่งชาติ)
  Website: http://www.mbk-center.co.th
  โทร. 026209000 ต่อ 7217 แฟกซ์. 02-6207000
  อีเมล hr@mbk-center.co.th
  เฟสบุ๊ค -
  ไอดีไลน์ -
  ตำแหน่งงานอื่นๆ
  ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
  ทั้งหมด 28


  ข้อมูลที่น่าสนใจ
  เพศ : หญิง , ชาย
  อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
  ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
  รูปแบบงาน : งานประจำ
  สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)
  เงินเดือน(บาท) :
  สมัครงานตำแหน่งนี้
  10 คน
  นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
  0 คน