JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,332
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
09 ธ.ค. 2559
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 09 ธ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 1,332

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) :ไม่ระบุ

- ควบคุม ดูแลภาพรวมของงานบัญชีขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และสอดคล้องตามนโยบายขององค์กร
- ควบคุม ดูแลการจัดทำบัญชีลูกหนี้ (AR) ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงการบันทึกบัญชีต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนำมาทำการปิดบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบ และดำเนินการ Consolidate ข้อมูลบัญชีในแต่ละส่วน เพื่อใช้ในการปิดบัญชีโดยภาพรวม รวมถึงจัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีให้ถูกต้อง ทันกำหนดเวลา
- วิเคราะห์ และจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานสรุปทางบัญชีในแต่ละงวด ให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางปฎิบัติที่ได้วางไว้ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
- วิเคราะห์ และจัดทำงบการเงินประจำเดือน/ประจำปี เช่น งบแสดงฐานทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน เป็นต้น เพื่อนำส่งให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ในการบริหารงานต่อไป
- ควบคุม และดำเนินการตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ (Stock) ในคลังรายเดือน/รายปี เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำงานของผู้บังคับบัญชา และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดคงเหลือของ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เช็ครับ-เช็คจ่าย รวมถึงรายได้-ค่าใช้จ่ายแต่ละบัญชี เพื่อกระทบยอดบัญชีต่างๆ ให้เป็นไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- วิเคราะห์ และจัดทำประมาณการยอดรายได้ เพื่อนำส่งให้ผู้บังคับบัญชาทำการตรวจสอบ พิจารณา และอนุมัติจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไป
- จัดทำรายงาน และนำส่งภาษีประเภทต่างๆประจำเดือน ภาษีครึ่งปี และภาษีประจำปี อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- ดูแลภาพรวมความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี และงบการเงินของบริษัท เพื่อประสานงาน และนำส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (Audit) ทำการตรวจสอบประจำปี
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการปรับปรุงทางบัญชี และงบการเงินประจำปี ของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(Audit) เพื่อให้ได้ งบการเงินประจำปีที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีประสบการณ์ในธุรกิจ Retail / โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถนำเสนองาน รวมถึงจัดทำรายงานต่าง ๆ ได้
- มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
- มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
- สามารถสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  โบนัส
  เงินรางวัล
  คอมมิชชั่น
  OT
  ประกันสังคม
  กองทุนเงินทดแทน
  ตรวจสุขภาพประจำปี
  ชุดฟอร์ม
  ค่าโทรศัพท์
  ค่าน้ำมัน
  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
  เบี้ยขยัน
  เงินช่วยเหลือ
  ค่ารถ
  ฝึกอบรม
  สังสรรค์ประจำปี

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@rosso.co.th

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุุคคล
บริษัท รอซโซ่ จำกัด 8/39 ซ.ท่านผู้หญิงพหลฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เขตจตุจักร แขวงจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 029410540 ต่อ 114

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 19 รายการ