ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

บริษัท รอซโซ่ จำกัด

 • 1332

บริษัท รอซโซ่ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในชาย (men\'s underwear) มากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นผู้นำชุดชั้นในชายภายใต้ Brand Rosso และ Apple ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิตกับทางโรงงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย The High Technology Manufacturing ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และกำลังขยายฐานการตลาดไปยังภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่อัพเดต : 10 มิ.ย. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - ควบคุม ดูแลภาพรวมของงานบัญชีขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และสอดคล้องตามนโยบายขององค์กร
  - ควบคุม ดูแลการจัดทำบัญชีลูกหนี้ (AR) ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงการบันทึกบัญชีต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนำมาทำการปิดบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - ตรวจสอบ และดำเนินการ Consolidate ข้อมูลบัญชีในแต่ละส่วน เพื่อใช้ในการปิดบัญชีโดยภาพรวม รวมถึงจัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีให้ถูกต้อง ทันกำหนดเวลา
  - วิเคราะห์ และจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานสรุปทางบัญชีในแต่ละงวด ให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางปฎิบัติที่ได้วางไว้ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  - วิเคราะห์ และจัดทำงบการเงินประจำเดือน/ประจำปี เช่น งบแสดงฐานทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน เป็นต้น เพื่อนำส่งให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ในการบริหารงานต่อไป
  - ควบคุม และดำเนินการตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือ (Stock) ในคลังรายเดือน/รายปี เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำงานของผู้บังคับบัญชา และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
  - วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดคงเหลือของ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เช็ครับ-เช็คจ่าย รวมถึงรายได้-ค่าใช้จ่ายแต่ละบัญชี เพื่อกระทบยอดบัญชีต่างๆ ให้เป็นไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
  - วิเคราะห์ และจัดทำประมาณการยอดรายได้ เพื่อนำส่งให้ผู้บังคับบัญชาทำการตรวจสอบ พิจารณา และอนุมัติจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไป
  - จัดทำรายงาน และนำส่งภาษีประเภทต่างๆประจำเดือน ภาษีครึ่งปี และภาษีประจำปี อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
  - ดูแลภาพรวมความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี และงบการเงินของบริษัท เพื่อประสานงาน และนำส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก (Audit) ทำการตรวจสอบประจำปี
  - ตรวจสอบความถูกต้องของรายการปรับปรุงทางบัญชี และงบการเงินประจำปี ของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก(Audit) เพื่อให้ได้ งบการเงินประจำปีที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
เงินรางวัล
OT
ตรวจสุขภาพประจำปี
ชุดฟอร์ม
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
เบี้ยขยัน
เงินช่วยเหลือ
ค่ารถ
ฝึกอบรม
สังสรรค์ประจำปี
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - มีประสบการณ์ในธุรกิจ Retail / โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถนำเสนองาน รวมถึงจัดทำรายงานต่าง ๆ ได้
  - มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
  - มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
  - สามารถสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@rosso.co.th
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุุคคล
บริษัท รอซโซ่ จำกัด
8/39 ซ.ท่านผู้หญิงพหลฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.rosso.co.th
โทร. 029410540 ต่อ 114
อีเมล hr@rosso.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 17


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
59 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน