ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 • 1692

The KASIKORNBANK Public Company Limited , Thailand's leading financial service conglomerate, is now offering you a unique opportunity to grow and prosper. If you have a willingness to make sacrifices for the good of the team, are an energetic, proactive and highly qualified individual, then you have all the attributes required to enjoy a successful career with us.
Don't let this opportunity pass you by.

วันที่อัพเดต : 10 มิ.ย. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ภูเก็ต
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำหน่วยใดหน่วยหนึ่งดังต่อไปนี้:
  - จ.ภูเก็ต ถนนเทพกษัตรี

  ภารกิจหลัก (Key Task):
  1. ดำเนินการอ่านคำอนุมัติจากผู้อนุมัติที่มีอำนาจ วิเคราะห์และเลือกใช้สัญญาต่างๆให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำสัญญา ตามลักษณะประเภทสัญญาต่างๆ พร้อมทั้งประสานติดตามเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้จากทีมขายหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมในการทำสัญญา
  2. ดำเนินการ แจ้งตั้ง/เปลี่ยนแปลงวงเงินเครดิต คิดคำนวณอัตราดอกเบี้ย พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมเรียกเก็บการจัดทำสัญญา และทำการระบุลงในระบบ ตามข้อกำหนดของธนาคารให้ถูกต้อง
  3. จัดพิมพ์เอกสารสัญญา และเอกสารประกอบทั้งหมดจากระบบ รวมทั้งดำเนินการส่งไฟล์เอกสารสัญญา หรือเมล์แจ้งทีมขายหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้รับทราบ เพื่อรอส่งมอบให้แก่ทีมขายหรือผู้ดูแลความสัมพันธ์ตามกำหนดต่อไป
  4. ดำเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบการจัดทำเอกสารสัญญาเครดิต สัญญาหลักประกัน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามคำอนุมัติเครดิต รวมทั้งเอกสารเพื่อการจัดทำนิติกรรม ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ นโยบาย และมาตรฐานของธนาคาร พร้อมส่งมอบต่อให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอนุมัติตามมาตรฐานและเวลาที่กำหนด
  5. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการต่ออายุ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเครดิตเมื่อมีคำอนุมัติ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามคำสั่งของผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบ
  6. จัดเตรียมเอกสาร นัดจำนอง และดำเนินการจัดทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินเกี่ยวกับหลักประกันของลูกค้า รวมถึงการรับโอนทรัพย์ตีชำระหนี้ การซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล และการขายอสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร
  7. บันทึกรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ต่อ ปปง. และจัดเก็บรายงาน ปปง. ตามระเบียบของธนาคาร
สวัสดิการ
 • - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันสังคม
  - ทุนการศึกษา
  - เงินโบนัสตามผลงาน
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

  สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเบอร์ 0-2470-1676 (คุณกันต์)
  หรือส่งใบสมัครที่อีเมล gun.w@kasikornbank.com
  พร้อมระบุหน่วยที่ประสงค์จะปฏิบัติงาน
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - gun.w@kasikornbank.com
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
Website: http://careers.kasikornbankgroup.com
โทร. 022220000
อีเมล hr@kasikornbank.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 21


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ภูเก็ต
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
100 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน