Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Design Engineer

บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

- Cooperate with team to make CAD 2D and 3D - ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง , ปลวกแดง

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายบริการ-DCRC

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)

- ต้อนรับและประชาสัมพันธ์กับลูกค้าที่เข้ารับบริ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

พนักงานผลิต โรตี มะตะบะ ประจำร้าน การิม โรตี มะตะบะ สาขา ถนนพระอาทิตย์

บริษัท การิม โรตี มะตะบะ จำกัด

ผลิต โรตี มะตะบะ ฟาดโรตี ฟาดแป้ง ลงใส้มะตะบะ

เงินเดือน(บาท) : 18,000 26/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพระนคร

พนักงานขับรถบรรทุกติดเครนสิบล้อ

บริษัท ธาร์ณัส จำกัด

ขับรถบรรทุกสิบล้อ ขนย้าย เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกณ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , ปากเกร็ด

Production Engineering

MORIFUJI CO.,LTD.

1. ควบคุมกระบวนการทำงานของพนักงานสายการผลิต 2. ...

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 23/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี , เมือง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 16รายการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

- วางแผนออกแบบช่องทางในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยมารดาและเด็ก

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

-วางแผนควบคุม ติดตาม บริหารจัดการทรัพยากร การให...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 25,500 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน 2.จัดทำงบการเงิ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

UR Nurse

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

-ติดตาม ทบทวนความสมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสารและข้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่ เมือง

พยาบาล IPD

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

-ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อก

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

1.รับผิดชอบจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ต้นทุนขายปร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง งานตรวจสอบคุณภาพ

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

- งานเอกสาร และการติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า/ ช่างเครื่องมือแพทย์

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

- งานที่ได้รับมอบหมาย - การประสานงานกับหน่วยงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ธุรการ

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

- งานเอกสาร และการประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

- งานเอกสาร และงานที่ได้รับมอบหมาย - การประสานง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานสารสนเทศ

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

-วิเคราะห์ข้อมูล และ ออกรายงาน ส่งให้รับผู้รับ...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

ผู้ช่วยพยาบาล ประจำ รพ.วัฒแพทย์ ตรัง และ อ่าวนาง

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

-ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกในการม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

แคชเชียร์

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

1.คิดค่ารักษาพบาลาล/ รับชำระเงิน / ออกใบเสร็จรั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

-วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าและบริการ ประเภ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

พยาบาลวิชาชีพ รพ.วัฒนแพทย์ อ่าวนาง

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

ปฎิบัติการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่ เมือง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

-Developing and executing marketing and sales p...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/05/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง